Informació del premi

L’Observatori del Tercer Sector i la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) convoquen el Premi Aspàsia, que porta el nom de la que va ser una de les dones més intel·ligents i influents a l’antiga Grècia durant l’anomenat segle de Pèricles.

Aquest Premi, consolidat després de sis edicions, valora la trajectòria vital i professional de totes aquelles persones que amb les seves iniciatives i accions han afavorit l’equitat de gènere. És un reconeixement al compromís i el treball realitzat des de la praxi, la reflexió i/o la recerca per afavorir l’apoderament de les dones.

qui_era

Caràcter del Premi

El Premi pretén posar de relleu les aportacions de la persona premiada. No té caràcter econòmic i vol ser un reconeixement des del sector social a aquelles persones que han contribuït a una major equitat de gènere mitjançant accions amb impacte social. La persona guardonada rebrà com a símbol de reconeixemnt, una obra d’art creada per la facultat de Belles Arts de Barcelona, per un alumne de la UB, fruït del concurs convocat per aquest centre a tal efecte.

Per donar visibilitat a les trajectòries premiades, la xarxa DDiPAS publicarà al seu blog les trajectòries destacades i l’Observatori del Tercer Sector ho incorporarà també a les seves activitats sobre la temàtica.

A més, les persones premiades seran reconegudes com a sòcies d’honor de DDiPAS i rebran informació de les activitats de les organitzacions convocants del premi, així com els materials produïts per aquestes organitzacions. Igualment, des de l’Observatori del Tercer Sector es realitzaran recerques sobre aquest àmbit que comptaran amb la participació i opinió de les persones premiades.

Amb el suport de:

Captura de pantalla 2017-05-09 a las 17.49.25

Bases i criteris de valoració

La presentació de candidatures per a l’edició 2018 del Premi Aspàsia es pot realizar fins el proper 18 d’abril a través del següent formulari per presentar les candidatures

A partir de la documentació presentada, els principals criteris que el jurat tindrà en compte són els següents:
• El compromís personal
• La qualitat i la innovació de les iniciatives o accions realitzades en defensa de l’equitat de gènere
• L’impacte social d’aquestes accions

Consulta les Bases Premi ASPASIA 2019 

Calendari de l’edició 2019

Publicació de les bases i obertura de la convocatòria: 8 de març de 2019 (en el cas de convocatòria de vaga es publicarà el següent dia hàbil).
Termini de presentació de candidatures: fins el 18 d’abril de 2019
Atorgament del Premi: pendent de confirmar

El jurat

Està format per persones vinculades al sector social que es consideri poden valorar els criteris d’atorgament del premi. Aquestes persones seran nomenades conjuntament per les organitzacions convocants a títol personal i per a una edició, amb caràcter renovable .
Estarà format per un mínim de set membres, entre els quals s’hi comptaran com a mínim:
• dues persones representants de l’Observatori del Tercer Sector
• dues persones representants de DDiPAS
La resta seran persones escollides per l’organització del Premi.

Presentació de candidatures

Les candidatures poden ser presentades per una o més persones que valorin la tasca per fomentar l’equitat de gènere i la defensa de l’apoderament de les dones d’una tercera persona com a mereixedora d’aquest reconeixement, o pot presentar-la també la mateixa persona candidata.

Informació i documentació a presentar

1.    Formulari electrònic: pots accedir-hi a través d’aquest enllaç

2.    Resum de la trajectòria de la persona candidata. En fer la proposta, s’haurà d’incloure alguna informació de la persona candidata que reculli dades pel que fa a la seva trajectòria i experiència en relació a la temàtica del premi. A més, es pot incloure la documentació que es cregui oportuna per acreditar la seva trajectòria vital i professional (CV, enllaços web, etc.).

3.    Valoració personal i de fites destacades. Es podrà afegir un escrit de màxim 1.000 paraules que ampliï la informació del punt 2 i/o que sintetitzi informació en relació als criteris de valoració establerts en les bases del premi: impacte social i qualitat de les iniciatives, compromís personal i fites de la trajectòria personal i professional de la persona candidata.

4.    Cartes de suport a la persona candidata. Opcionalment, es podran presentar com a màxim quatre cartes de suport, que mostrin la seva idoneïtat i expressin el reconeixement a favor de la concessió d’aquest premi.

L’entrega de la documentació addicional (cartes de suport, materials, publicacions…) que es vulgui aportar es farà preferentment en format electrònic, incloent els enllaços per accedir al contingut al formulari d’inscripció. En cas que la documentació no estigui disponible a la xarxa, s’ha d’enviar a alguna de les adreces de correu següents: secretaria@ddipas.org, observatori@observatoritercersector.org.
En cas que es vulgui presentar documentació addicional en paper es podrà entregar a la seu de l’Observatori del Tercer Sector (C. Aragó 208-210, 3-6, Barcelona) o de la xarxa DDiPAS (Torre Jussana, Av. Del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, 08035 Barcelona).
No es retornarà la documentació presentada, que en tot cas restarà a disposició per ser recollida durant un mes. L’organització es reserva el dret d’us de la documentació presentada.