JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Ponències

La cultura de la transparència i la rendició de comptes s’està consolidant con un element bàsic i distintiu del sector, i és un dels compromisos fonamentals de la “Carta de Qualitat” signada per totes les entitats sòcies de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, el desembre de 2007.

Per aquest motiu la Taula, amb la col·laboració de l’OTS, va organitzar un taller sobre transparència l'11 de febrer, i s'ha propossat elaborar i editar una eina sobre transparència per a les entitats socials.

El taller estava adreçat principalment als/les responsables de comunicació i als/les responsables de qualitat de les 26entitats sòcies de la Taula, amb aquests objectius:

-Conèixer les potencialitats de la comunicació com a eina de transparència i rendició de comptes.
-Identificar conjuntament noves estratègies i eines que podem utilitzar per millorar la transparència i la rendició de comptes de l'entitat.

L’acte es va desenvolupar en dos parts: una més teòrica, en què Núria Valls va explicar els conceptes de transparència i rendició de comptes (els principis, la importància, els involucrats...); i una segona part més pràctica amb un exercici d’anàlisi de webs i memòries per grups.

Al final de la sessió es va posar tot en comú i es van detallar entre tots els participants alguns aspectes importants que s’han de tenir en compte per l’elaboració de les memòries de les entitats i els webs. Entre d’altres van destacar aquests:

-És important que apareguin: la missió i els valors, la base social, les dades econòmiques, les dades de contacte, qui som, indicadors de funcionament, informació gràfica...
-S’han de mantenir actualitzades totes les informacions del web, no només les notícies.
-La informació ha d'estar ben estructurada i ha de ser coherent amb l’entitat.

Properament s'elaborarà un quadern amb totes les conclusions del taller.

Us podeu descarregar aquí el programa del taller i les dues presentacions que va utilitzar Núria Valls:
-L’ús del web com a eina de rendició de comptes i transparència
-La transparència i la rendició de comptes a les entitats no lucratives

- Recerca associada: Eines de transparència i rendició de comptes per ONG socials


Per encàrrec de: Taula d'Entitats del Tercer Sector Social

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Fes clic per a veure la imatge ampliada