JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Ponències

L'Observatori del Tercer Sector va impartir el passat dia 3 de desembre el taller “Eines de transparència i rendició de comptes”, al qual van participar 46 persones.

Avui en dia, la transparència i la rendició de comptes són un element indispensable per a una entitat del tercer sector que vulgui tenir confiança social. En els darrers anys s’ha desenvolupat un discurs sòlid que vincula la transparència amb la missió i valors de les entitats, ajuda a generar confiança i a consolidar la participació ciutadana.

L’objectiu del taller era oferir un espai de reflexió, sobre la transparència i la rendició de comptes, proporcionant eines per a què les entitats del tercer sector puguin dur a terme accions per a la seva millora.

Els continguts principals del taller van ser:

- Conceptualització sobre la transparència i la rendició de comptes

- Eines i pautes per a la millora de la transparència en les entitats

- Idees per posar a la pràctica

La sessió, dinamitzada per Pau Vidal, es va dividir en quatre parts. Una primera part de presentació i introducció; una segona part de conceptualització; una tercera part en que es van presentar els resultats d’un estudi realitzat per l’OTS sobre les pràctiques de transparència de 150 entitats de base del Tercer Sector Social; i finalment, una quarta part de treball en grup en què els participants van haver de classificar accions concretes per millorar la transparència i la rendició de comptes entre les més rellevants i les més urgents. La sessió va finalitzar amb una posada en comú de totes les idees i del treball realitzat durant el desenvolupament de la mateixa.

El taller va tenir molt bona acollida, ja que en poques hores ja s’havien omplert totes les places disponibles, i la valoració de les persones que van assistir va ser molt positiva.

Podeu veure el targetó del taller fent clic en aquest enllaç.

Per a més informació sobre transparència i rendició de comptes feu clic aquí.


Amb el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Fes clic per a veure la imatge ampliada