JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Ponències

Els canvis socials que s’han produït han portat als tres actors socials bàsics (administració, empreses i societat civil) la necessitat de col·laborar més i més sovint. Això ha esdevingut en un nou model social basat en el diàleg, la col·laboració i la cooperació d’aquests tres actors.

A aquest nou model social alguns autors el denominen “la societat relacional”. Aquest esquema social posa en cada un dels agents socials la responsabilitat de les seves relaciones amb l’entorn i amb la societat.

Com a resposta a les exigències d’aquest nou sistema social les ONL comencen a preguntar-se com és una organització responsable, dins de l’exercici d’assumir les pròpies responsabilitats.

Amb la complicitat del tercer sector, l’OTS ha elaborat un model propi per les Organitzacions No Lucratives per reflexionar i avançar sobre la Responsabilitat Social pròpia d’aquestes organitzacions.

En aquest model s’identifiquen set àrees d’interès sobre les que incidir per a desenvolupar una organització socialment responsable:

- les persones a l’organització

- els involucrats (beneficiaris, socis, finançadors,...)

- la missió i els valors

- la transparència

- la gestió mediambiental

- la comunicació

- el compromís amb l’entorn

L’eix vertebrador de les activitats en relació a la Responsabilitat Social i a les set àrees d’interès és la COHERÈNCIA.
L’objectiu del model de RSO desenvolupat és promoure la reflexió sobre la pròpia responsabilitat social, i ajudar a les organitzacions a identificar, analitzar i estructurar la informació per la gestió de la responsabilitat social.

Objectius

Objectiu general:

Promoure Organitzacions No Lucratives socialment responsables.

Objectius específics:

- Proporcionar eines a les Organitzacions No Lucratives per gestionar la responsabilitat social en el si de l’organització

- Fomentar la reflexió i el debat entorn les Organitzacions No Lucratives coherents i socialment responsables

- Avançar en accions de millora en relació a la Responsabilitat Social de les Organitzacions

Principals Activitats:

1. Taller de reflexió entorn la RSO: Organització d'un taller de 20 hores en el territori de la província de Barcelona entorn el Model de RSO.

2. Identificació d’idees de canvi: A partir del treball col·lectiu en els tallers de reflexió es proposa elaborar unes recomanacions com idees de canvi per avançar en les Organitzacions No lucratives responsables. Aquestes propostes tindran una difusió amplia mitjançant un quadern.

Per a més informació podeu consultar una presentació realitzada per a l'equip de l'OTS el 29 de gener de 2007.


Tallers a Sabadell

Els tallers, duts a terme durant el mes de febrer del 2007 a Sabadell, han comptat amb la participació d'entitats de la mateixa ciutat.

Des de l'OTS s'han proporcionat eines per al debat i la reflexió sobre la responsabilitat social a les organitzacions no lucratives. La metodologia ha estat basada en transmetre els conceptes de la responsabilitat social i el model de RSO elaborat per l'OTS, a més de casos concrets, lectures i el debat a partir d'experiències de les mateixes entitats assistents.

Podeu descarregar-vos els següents documents presentats als tallers:

- Presentació dels tallers

- La societat relacional

- La responsabilitat social de les ONL

- Un model de responsabilitat social a les ONL

- Les àrees de la RSO- Si esteu interessats aquí trobareu la informació del segon taller que es va realitzar a Mataró el mes de novembre del 2007

- Publicació associada: 03. La responsabilitat social de les organitzacions no lucratives: aproximació conceptual i desenvolupament del model RSO


Amb el suport de: Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona