JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Ponències

La nostra societat està impregnada de diversitat. Conviuen persones amb diferents formes de pensar, relacionar-se, gaudir del temps lliure, treballar i viure el dia a dia. Aquest “conviure” té un significat més enllà de la simple coexistència o tolerància de les diferències, és més que saber que existeix una forma diferent de fer les coses. La convivència es basa en el respecte mutu i en el coneixement de les diferents formes de viure dels altres, aquesta comprensió és la qual permet la construcció i l'acceptació de formes de viure i desenvolupar-se comunes.

Des de l'Observatorio del Tercer Sector i conjuntament amb l'Obra Social “la Caixa” s'ha realitzat la fase piloto dels tallers: “Conèixer, Entendre, Conviure” amb la qual s'ha pretès facilitar el procés d'acollida i integració de les persones immigrades. Per a la realització d'aquests tallers es va contar amb la implicació d'entitats de persones immigrades que van participar activament en la realització dels tallers.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest cicle de tallers ha estat promoure la participació de les persones i les associacions de persones immigrades en la construcció d’alternatives per a la convivència.

Per aconseguir-ho es van establir com objectius específics:

-Promoure l'intercanvi d’experiències i vivències de les persones immigrades.

-Posar en comú reptes i bones pràctiques relacionades amb la convivència diària entre el col·lectiu immigrant i la societat d'acollida per tal d’elaborar claus per la convivència quotidiana.

-Fomentar l'elaboració conjunta d'elements claus per la convivència quotidiana.

-Enfortir el teixit associatiu de les entitats de persones immigrades.

-Visibilitat el treball realitzat per les entitats d’immigrants.

Realització dels tallers de la Fase-Pilot:

Al llarg del 2007 dintre d'aquesta Fase-Pilot s'han realitzat 6 tallers en diferents ciutats d'España.

La temàtica, relacionada amb aspectes claus de la vida quotidiana i els espais de convivència entre el col·lectiu immigrant i la societat d'acollida, ha estat escollida per les pròpies entitats a partir de cinc grans àrees proposades:

- l'habitatge

- el treball

- la salut

- la família i l'educació

- l'espai públic, temps lliure i associacionisme

A continuació apareix un resum dels tallers realitzats:

- València: 20, 21 i 28 de Juliol en col·laboració amb l’associació Ari-Perú i l'Associació de Dones Dominicanes (AMDO), dirigit a dones immigrades; les temàtiques tractades van ser: treball, família i oci, espai públic i associacions.

- Barcelona: 29, 30 de setembre i 6 d'octubre, en col·laboració amb la Fundació Adsis, dirigit a famílies immigrants; les temàtiques tractades van ser: treball, família i oci, espai públic i associacions.

- Madrid: 19, 20 i 21 d'octubre, en col·laboració amb l'Associació Ari-Perú, dirigit a dones peruanes, les temàtiques tractades van ser: treball, família i oci, espai públic i associacions.

- Lleida: 19, 20 i 21 d'octubre, en col·laboració amb l'Associació Magrebeida, dirigit al col·lectiu immigrant magrebí; les temàtiques tractades van ser: habitatge, salut i família i treball.

- Reus: 25, i 26 d'octubre, en col·laboració amb SURT Associació de Dones per la Inserció Laboral, l'Associació de Ciutadans per la Convivència i el desenvolupament (ACCD) i l'Insituto Municipal de Formació Mas Carandell, dirigit al col·lectiu immigrant; les temàtiques tractades van ser treball i família.

- Logronyo: 1 i 2 de desembre, en col·laboració amb Rioja Acoge, dirigit al col·lectiu immigrant, les temàtiques tractades van ser treball, espai públic i associacions locals.


Per encàrrec de: Obra Social "La Caixa"

Fes clic per a veure la imatge ampliada

Galeria completa