JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions -> Articles
Els articles breus són una invitació a fer una reflexió al voltant d’una situació concreta de les organitzacions no lucratives o alguna recerca del propi OTS.

Aquests articles són normalment publicats junt amb el butlletí de la Biblioteca o per algun mitjà de difusió especialitzat en el tercer sector que ens ho sol·licita.

Tots els articles són lliures de ser reproduïts, només cal mencionar l’autor, l’Observatori del Tercer Sector i aquesta web (www.observatoritercersector.org).Aquests dies arrenca el treball de camp de la segona edició del Panoràmic. Haver aconseguit dotar de continuïtat un projecte tan innovador com aquest és un petit miracle. Des dels seus inicis, aquest estudi ha estat singular perquè ha estat plantejat des de les especificitats i valors de les organitzacions de la societat civil.

[Llegir tot l'article]

Fa anys que al tercer sector hi ha consciència de la rellevància que té la transparència per aconseguir confiança social. Però, tot i no tractar-se d’un tema nou, l’arribada de les lleis de transparència estatal i catalana ha generat una sensació d’urgència i ha portat el focus d’atenció cap a la transparència.

[Llegir tot l'article]

A l’hora de dibuixar les organitzacions no lucratives de futur, amb capacitat d’impacte i transformació social al segle XXI, hi ha un concepte que aglutina la majoria de les seves característiques.

[Llegir tot l'article]

En general, podem dir que memòries s’han fet tota la vida. Però avui dia, les memòries tenen una rellevància especial per les entitats no lucratives al ser un dels elements clau de les accions de transparència i rendició de comptes. I si la transparència és una tendència clara en tots els àmbits de la societat, per les organitzacions del tercer sector és quelcom més: és tracta d’un tema “genètic” vinculat als nostres valors organitzatius.

[Llegir tot l'article]

Encara que gairebé tothom coincideix en la necessitat de canvis en el funcionament de les subvencions, el món no lucratiu estem revolucionats i preocupats davant el projecte de llei per la seva reforma. I és lògic que així sigui, pel que he pogut llegir  es tracta d’un projecte que ha nascut des de la desconfiança, des de la presumpció de “mala fe” i des de la perspectiva mercantil. O sigui, quelcom molt llunyà del que necessita el tercer sector quan pensa en millorar el funcionament de les subvencions.

[Llegir tot l'article]

Fa temps que des de l’OTS li estem donant voltes al tema del canvi d’època que està vivint el tercer sector. Poc a poc, el tema es va fent lloc a l’agenda de les entitats i cada vegada són més les entitats que reflexionen i plantejan actuacions per respondre de manera sostenible al nou entorn que viuen.

[Llegir tot l'article]

Estem a les portes d’una nova edició de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya. Es presenta el proper 2 d’octubre al CaixaForum de Barcelona. Si comptem el seu precedent del Llibre Blanc que es va presentar el 2003, junt amb l’Anuari de 2009 i 2011, amb l’actual del 2013 arribem a la quarta edició d’aquesta recerca panoràmica sobre les entitats socials.

[Llegir tot l'article]

Tradicionalment s'ha definit les entitats del tercer sector pel que no són (ONG – Organitzacions No Governamentals – o ONL – Organitzacions No Lucratives) i la pròpia expressió del “tercer sector”, que no és res més que un ordinal no descriptiu. En els darrers temps, sobretot a Estats Units i a Llatinoamèrica, ha sorgit amb força un intent de cercar un nom amb significat com és OSC – Organitzacions de la Societat Civil-.

[Llegir tot l'article]

Ja sabem que corren temps durs per al finançament de projectes a partir de l'administració pública. Això ha portat a moltes organitzacions a mirar a les persones individuals com a font de finançament de les seves activitats.

[Llegir tot l'article]

El canvi de paradigma que està afrontant el tercer sector en la seva relació amb l’administració pública porta implícit dur a terme una reconversió profunda de les entitats tal com les coneixem avui en dia.

[Llegir tot l'article]

“Idees per avançar en la millora dels òrgans de govern a les entitats del tercer sector”, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, és un dels articles recollits al número 19 dels “Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones” de març de 2010.

[Llegir tot l'article]

El voluntariat contribueix amb el seu treball i el seu temps a aconseguir els objectius que una organització solidària es planteja. La seva incorporació a una entitat determinada, s’ha de gestionar adequadament per aconseguir una relació favorable per ambdues parts.

[Llegir tot l'article]

El codesenvolupament neix a partir de la vinculació entre migracions i desenvolupament. Des de fa alguns anys, aquest terme ve cobrant cada vegada major rellevància. De fet, l’augment de les migracions intercontinentals dels últims anys és la raó principal de l’actualitat dels temes d’immigració i, de manera relacionada, de l’auge del codesenvolupament, especialment a Espanya.

[Llegir tot l'article]

Després d’un any de treball de camp, anàlisis i redacció, l’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya és ja una realitat.

L’Anuari 2009, una eina que ha de servir per a l’anàlisi, la reflexió i per posar en marxa accions de millora, permet fer diferents nivells de lectura. Tots ells tenen un nexe comú: oferir una visió panoràmica general sobre el tercer sector social català. Tot seguit es recullen diferents opcions per llegir la publicació.

[Llegir tot l'article]

Fa temps que la societat ha deixat de veure les organitzacions del tercer sector com a entitats bones per naturalesa, només per la seva raó de ser. Aquesta bondat que tradicionalment s’atribuïa al sector no lucratiu ha anat donant pas a una creixent visió crítica i a una major exigència social. En aquest article es parla de la importància de la transparència i la rendició de comptes en el context actual.

[Llegir tot l'article]

El treball de camp de l'Anuari del Tercer Sector Social ha finalitzat. Actualment estem treballant en la fase d’anàlisi de dades i redacció. A continuació, us comentem algunes de les primeres dades globals.

[Llegir tot l'article]

El tercer sector no és aliè a la crisi que es viu actualment. Davant aquest nou context, complex i incert, les entitats del tercer sector han de desenvolupar noves estratègies per fer front als reptes que es plantegen: d'una banda, minimitzar l'impacte que pugui tenir en el funcionament de les organitzacions no lucratives i per una altra, donar resposta al previsible increment de les necessitats socials.<

[Llegir tot l'article]

Aquest article sobre el paper de l’aprenentatge que generen les organitzacions, elaborat per Núria Valls, és un dels articles recollits al “Cuaderno de debate 4” de la Fundació Luis Vives. Aquesta publicació és el resultat del IV Foro del Tercer Sector, celebrat el passat 26 de juny a Madrid i organitzat per la Fundación Luis Vives.

[Llegir tot l'article]

Aquest text, elaborat per Jaume Albaigès, és un dels articles recollits en un quadern sobre TIC i educació social que recentment ha editat el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

[Llegir tot l'article]

La maduració de les organitzacions i el creixent reconeixement del tercer sector com a agent de transformació social han implicat la necessitat de treballar activament per aconseguir legitimitat i credibilitat. Alhora, la presència d’alguns escàndols i la irrupció d’un discurs crític envers el sector han generat un replantejament d’aquella bondat inicial.

[Llegir tot l'article]

Fa set anys es va realitzar el primer gran treball de camp per conèixer el tercer sector social català. Al 2001, 800 entitats socials van contestar el qüestionari per elaborar el Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya. Aquest estudi va demostrar ser una eina útil per consolidar i estructurar el sector. Les dades que oferia s’han utilitzat amb freqüència per tots els actors socials.

[Llegir tot l'article]

Ja són més de 600 les organitzacions socials que han participat responent l’enquesta de l’Anuari. Agraïm a tothom la vostra participació que fa possible aquesta recerca.

[Llegir tot l'article]

Més de 500 entitats ja han contestat l’enquesta de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquesta dada mostra la seva implicació amb la recerca, però per tal que l’Anuari pugui reflectir de manera fiable la diversitat de les organitzacions socials catalanes, es necessiten més respostes.

[Llegir tot l'article]

Fa unes setmanes es va posar en marxa la recollida d’informació de l’Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya en què es demana la participació de totes les entitats del tercer sector social català.

[Llegir tot l'article]

Les fundacions estan cada vegada més presents en la nostra societat i tenen un major impacte social. El bon funcionament del patronat és un aspecte clau perquè les fundacions aconsegueixin portar a terme les seves finalitats fundacionals i la seva missió. Però en molts casos, millorar el funcionament dels patronats ha quedat en segon terme i s’ha prioritzat la realització d’activitats i la operativa dels fins fundacionals.

[Llegir tot l'article]

“Quantes entitats formen part del tercer sector social? Quantes persones participen en les organitzacions, fent voluntariat o treballant-hi? Com han evolucionat les entitats socials en els darrers anys? Quins són els principals reptes que afronten?”

[Llegir tot l'article]

El canvi climàtic és un repte social en el que estem implicats tots els agents de la societat.

[Llegir tot l'article]

“M’agrada molt com treballeu. Trobo molt interessant aquesta proposta que ens heu fet però hauríeu de mirar de fer-ho més barat...” Us sona? Algun cop heu escoltat alguna cosa similar? Llavors comencem a donar voltes als números per retallar-los i fer-los quadrar amb el que se’ns demana. Finalment, ajustem al màxim el pressupost, retallant i eliminant partides fins que només queden els costos més directes: nòmines, lloguers, etc.

[Llegir tot l'article]

Tradicionalment, la base moral de les actuacions dutes a terme pel sector no lucratiu ha estat suficient per la seva legitimació. Les organitzacions del tercer sector han estat considerades bones per la seva naturalesa, i per la seva pròpia raó de ser.

[Llegir tot l'article]

Reformar la fiscalitat, crear espais de treball més respectuosos amb el medi ambient, aplicar les regles del decreixement i incidir en la sensibilització ecològica són quatre de les idees acordades en la sessió de treball celebrada dimarts a l’Observatori del Tercer Sector per debatre sobre el paper de les entitats en la mitigació del canvi climàtic.

[Llegir tot l'article]

En aquesta entrevista realitzada pel programa La gràcia de la llengua de Ràdio Gràcia, Ana Villa, responsable de projectes, explica els principals objectius i activitats de l'Observatori del Tercer Sector i fa un mapa sobre les entitats que formen part del sector no lucratiu.

[Llegir tot l'article]

Un dels fets més destacables del passat any ha estat la conscienciació col·lectiva sobre el canvi climàtic. El món científic i les entitats del tercer sector mediambiental feia temps que ho tenien present, però no ha estat fins a aquest 2007 que el tema s’ha posicionat en les agendes col·lectives.

[Llegir tot l'article]

Un dels dilemes permanents que s’afronten a les organitzacions és la tensió Urgència-Importància... A què li donem prioritat: a allò urgent o a allò important? Fa un temps un responsable d’entitat m’explicava que per fi havia resolt aquest dilema angoixant: "Ja no pateixo per aquest tema: només faig les coses urgents... Algun dia la major part de les importants passen a ser urgents; i les que no, doncs mala sort..."

[Llegir tot l'article]

La maduració de les organitzacions i el creixent reconeixement de les entitats del tercer sector com agents de transformació social ha implicat la necessitat de treballar activament per aconseguir legitimitat, credibilitat i per tant confiança social.

Aquesta legitimitat davant la societat ja no esdevé directament per la importància de les activitats que desenvolupen les entitats sinó que cal anar construint-la en el dia a dia. La presència d'alguns escàndols i la irrupció d'un discurs crític envers el sector ha generat un qüestionament sobre la bondat inicial de les entitats del tercer sector. En aquest context, la transparència i la rendició de comptes esdevenen claus en la construcció de la legitimitat i la confiança social.

[Llegir tot l'article]

Entrevista a Pau Vidal publicada a la revista Papers del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia, al número 82, que pertany a setembre/octubre. L'entrevista tracta sobre la reflexió estratègica de les organitzacions, en aquest cas enfocada a una institució de l’àmbit de l’educació.

[Llegir tot l'article]

Explicar a la societat què fem, captar recursos per destinar-los als nostres projectes, fer les coses ben fetes o establir bons equips de treball són alguns dels fruits derivats del fet de tenir persones que es fan càrrec de les funcions esmentades. En tot aquest procés, però, les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), omnipresents a la nostra societat, no s’han incorporat de forma suficient a la vida quotidiana del sector.

[Llegir tot l'article]

La rellevància social de les entitats del tercer sector i el seu propi procés de creixement han comportat quelcom que ha estat anomenat com la “pèrdua de la innocència”. Als inicis, la mateixa base moral de les actuacions va construir una imatge social on les entitats eren bones per naturalesa, per la seva pròpia raó de ser. El creixement i la maduració de les organitzacions no lucratives han implicat la necessitat de treballar activament per aconseguir credibilitat, legitimitat i confiança social. En aquest sentit, les entitats han realitzat i estan realitzant notables esforços.

[Llegir tot l'article]

Sovint es vincula el concepte de lideratge als àmbits empresarials i polítics. Tradicionalment, en el camp social el lideratge ha estat molt poc estudiat, i no sempre massa valorat, en part per aquesta imatge que té d’individualisme i vinculació a altres àmbits. Però no existeix cap projecte social que sigui possible sense elements propis del lideratge com la visió, la capacitat de promoure canvis, de mobilitzar persones al voltant d’una causa o un objectiu, entre d’altres...

[Llegir tot l'article]

Quan es parla de transició democràtica no podem obviar que, més enllà del paper fonamental dels partits polítics, van haver-hi moltes persones que des dels moviments de base van contribuir a que la transició democràtica fos possible.

[Llegir tot l'article]

Entrevista realitzada a Ana Villa i Cristina Simon per la Revista a Fondo en número 24 de la Revista A Fondo. L'entrevista sorgeix amb motiu de la publicació "Bones pràctiques en la gestió del voluntariat" on es reflexiona sobre els objectius de l'estudi i sobre el paper del voluntariat a Espanya.

[Llegir tot l'article]

Les entitats del tercer sector, tant les fundacions com les associacions, per tal de poder realitzar les seves activitats necessiten la confiança social. A mesura que aconsegueixen suport social aconsegueixen recursos, voluntariat i legitimitat per actuar en qualsevol dels seus àmbits d’intervenció (cooperació, cultural, social, etc.).

[Llegir tot l'article]

A l'igual que en la resta d’esferes empresarials, el tercer sector ha de respondre a la demanda dels nous tipus de col·laboració que exigeix un entorn tan canviant com l’actual. La gestió de les persones en aquest tipus d’entitats és un dels principals reptes a afrontar.

[Llegir tot l'article]

Núria Valls i Laia Grabulosa. Observatori del Tercer Sector.

Article publicat al número 87 de la revista VOL de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

[Llegir tot l'article]

Recentment nombroses entitats i coordinadores del tercer sector han celebrat els 15, 20, 25 i inclús els 30 anys d’existència. Realment, són molts anys d’entrega, d’activitat, de voluntariat, de feina diària al servei de la comunitat per millorar la societat i la convivència. Molts anys d’esforç col·lectiu per a fer realitat els somnis.

[Llegir tot l'article]

Fa unes setmanes vaig escoltar aquesta frase: “l’empresa és bona creant riquesa i vostès, les entitats socials, són bones gastant”. El pitjor és que no es tracta d’una opinió aïllada, sinó tan repetida que algunes persones que treballen en entitats no lucratives han començat a assumir-ho. No obstant, el tercer sector conté i genera molta riquesa i hem de preocupar-nos activament per a fer-la tangible i explícita.

[Llegir tot l'article]

“…Fa temps que li estic donant voltes al tema… crec que em ve de gust un canvi i m’he plantejat treballar en una ONG…”. Els que realitzem processos de selecció en entitats del tercer sector estem familiaritzats amb reflexions similars: cada vegada són més les persones interessades en treballar en el tercer sector.

[Llegir tot l'article]

L’AVUI i l’Obra Social de “la Caixa” han creat una nova eina per a les entitats no lucratives: Gent Solidària. Setmanalment, el diari publicarà una secció en què es donaran a conèixer les necessitats de voluntariat de les entitats no lucratives a la població en general i s’intentarà aconseguir una col·laboració desinteressada per part d’aquesta. Per començar a fer boca, entrevistem en Pau i l’Albert, dos joves vinculats, encara que de maneres diferents, al món del voluntariat.

[Llegir tot l'article]

En els països democràtics s'observa un augment de la desafecció política de la ciutadania que afecta de forma acusada a la població més jove.

[Llegir tot l'article]

Què defineix a les organitzacions del tercer sector? Quin és el seu funcionament? Quines diferències s'aprecien entre el tercer sector espanyol i l'iberoamericà?...Aquestes són algunes de les qüestions a les quals va respondre Pau Vidal durant l'entrevista.

L'entrevista és una reflexió sobre la situació actual del tercer sector.

[Llegir tot l'article]

Conèixer, compartir, explicar, reflexionar, discrepar, aportar, aprendre, escoltar,... Què tenen en comú? Són alguns dels aspectes que caracteritzen el Primer Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya els propers dies 23 i 24 de març de 2007.

[Llegir tot l'article]

Existeix una preocupació creixent pel compromís cívic dels joves, ja que representen el futur del que serà la nostra societat. Com altres temes, es tracta d'alguna cosa que es pot aprendre i desenvolupar. En aquest sentit, l'aprenentatge no formal que es produeix en el voluntariat i la participació dels joves en el tercer sector és un element clau per al desenvolupament del compromís cívic dels joves.

[Llegir tot l'article]

Imaginem una associació que fa un esforç enorme per a dur a terme un projecte. S'hi han deixat la pell, però finalment han aconseguit realitzar aquest projecte a temps i amb qualitat. Un any més tard, l'organització ha d'executar un projecte similar, però la persona que va dur el pes del projecte l'any anterior, ja no és a l'entitat. I de nou, realitzar el projecte requereix un gran esforç a l'organització...

[Llegir tot l'article]

Recordo que en una reunió, ara fa uns 10 anys, quan vaig sol·licitar al responsable d'una organització mitjana del tercer sector, la memòria i l'informe d'auditoria de la seva organització, va reaccionar ofès: "Però què passa? Que potser desconfies de nosaltres?"...

[Llegir tot l'article]

Una característica comuna a totes les recerques sobre el tercer sector a Catalunya i Espanya ha estat la falta de continuïtat. Les recerques han mostrat la situació en un moment determinat i, tot i que han suposat un gran esforç de realització, no han pogut ser capitalitzades en forma d'estudis periòdics que mostressin com canvia i evoluciona el tercer sector.

[Llegir tot l'article]

Quins aprenentatges s'adquireixen a través de la participació en les entitats de lleure educatiu? Quina utilitat tenen aquests aprenentatges? Com valora el jovent aquesta experiència participativa?

[Llegir tot l'article]

L'opinàtica és l'art (o la ciència?) de diagnosticar o prendre decisions basant-se en opinions i percepcions sense cap necessitat de justificar-les o explicar en què es basen.

[Llegir tot l'article]

Com perceben els i les joves la política i de quina manera hi participen? Podem generalitzar? Volem analitzar-ho per tal d'elaborar propostes d'accions que fomentin la participació.

[Llegir tot l'article]

La comunicació forma part essencial de la raó de ser de qualsevol organització sense ànim de lucre. Així, per exemple, mentre les empreses comuniquen per a existir (vendre més), les entitats sense ànim de lucre existeixen per a comunicar (per una societat millor).

[Llegir tot l'article]

Durant el 2005 s’ha realitzat un estudi per conèixer la realitat dels joves catalans comarca a comarca. Aquesta recerca ha de permetre dissenyar polítiques de joventut més properes a la realitat dels joves.

[Llegir tot l'article]

Si es necessita una taula per a l’oficina, es compra. Llavors, s’utilitza fins que no és útil i es regala, es ven o es llença a les escombraries. Això és el que succeeix amb els recursos materials. I podríem posar exemples similars per a altres tipus de recursos, com els tecnològics, els econòmics,... Però les persones són quelcom molt més important que un recurs que es compra, s’usa i es llença: les organitzacions neixen de les motivacions d’unes persones respecte a unes causes concretes, a les que s’afegeixen altres individus. Les persones són molt més que recursos, són l’essència de les organitzacions; de totes les entitats, però especialment de les organitzacions no lucratives. Per això, no és fàcil dirigir els equips i conciliar el desenvolupament de les persones i les organitzacions.

[Llegir tot l'article]

..."però si les nostres organitzacions ja tenen una missió, una raó de ser social, i nosaltres treballem per la societat cada dia, per què ens ha d’interessar això de la responsabilitat social? Això és per a les empreses, que només s’ocupen dels beneficis!" (...)

[Llegir tot l'article]

Pau Vidal. Coordinador de l'Observatori del Tercer Sector

Article publicat al Butlletí de Novetats número 6 del Centre de Recursos.

[Llegir tot l'article]

Pau Vidal. Coordinador de l'Observatori del Tercer Sector

Article publicat al Butlletí de Novetats número 5 del Centre de Recursos.

[Llegir tot l'article]

Són tres articles elaborats per Pau Vidal i Ana Villa sobre l'associacionisme a Catalunya, publicats per Planeta-Actimedia S.A. a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya:

- Les raons de l'associacionisme

- L'associacionisme avui

- Evolució de l'associacionisme a Catalunya

[Llegir tot l'article]

Són tres articles elaborats per Pau Vidal i Ana Villa sobre les fundacions a Catalunya, publicats per Planeta-Actimedia S.A. a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya:

- Preguntes més freqüents

- La importància de les fundacions

- Diversitat de fundacions

[Llegir tot l'article]

Article aparegut al número 21 de la revista Idees al gener de 2004.

[Llegir tot l'article]

Article elaborat per Pau Vidal i Carmen Fernández Béjar, on es reflexiona sobre un dels aspectes de la gestió de les organitzacions no lucratives, la qualitat dels serveis, amb l'intenció d'ajudar el tercer sector en el funcionament de les organitzacions.

[Llegir tot l'article]

Article elaborat per Pau Vidal i publicat a la revista Bioma.

[Llegir tot l'article]

Entrevista a Pau Vidal publicada a la revista Entrejóvenes número 70.

[Llegir tot l'article]