JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Publicacions -> Llibres i quaderns
Els llibres i quaderns de l’Observatori del Tercer Sector normalment estan vinculats a recerques fetes a l’entitat. El seu format és variat, depenent de l’organització que ha encarregat la recerca.

Aquest dijous 28 d’abril s’ha presentat la segona edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya; un estudi impulsat per la Confederació i realitzat per l’Observatori del Tercer Sector que té la finalitat de conèixer l’estat i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu català.

[Per a saber-ne més]

L’Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya és una recerca de caràcter quantitatiu impulsada per l’Observatori del Tercer Sector i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’avaluar l’estat i l’evolució de les organitzacions del Tercer Sector Social català.

[Per a saber-ne més]

Publicació impulsada per SETEM i elaborada per l’Observatori del Tercer Sector, que fa una avaluació de l’impacte dels Camps de Solidaritat després de 20 anys del seu inici.

[Per a saber-ne més]

L’Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya és la publicació que mostra el reptes del sector pels propers anys a partir d’un diagnòstic de la situació. Alhora permet aprofundir en la comprensió del sector.

[Per a saber-ne més]

El llibre Junts per la societat. Experiències de col·laboració al Tercer Sector Social català és una publicació que neix com a resultat de l’estudi sobre bones pràctiques en matèria de col·laboració que va realitzar l’Observatori del Tercer Sector entre els mesos de març i setembre de 2010, i que es va presentar el 4 de novembre de 2010 en l’acte Col·laborar per anar més lluny. Estratègies de col·laboració en les entitats del Tercer Sector Social.

[Per a saber-ne més]

La Fundación Luis Vives publica l’Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2010, un informe quantitatiu que descriu les tendències i els reptes de futur de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social respecte a la seva gestió, la qualitat dels seus serveis, com comuniquen, la transparència i la rendició de comptes, així com els projectes d’intervenció.

[Per a saber-ne més]

El llibre recull experiències rellevants dutes a terme per organitzacions del tercer sector de Catalunya en els diferents eixos que defineix el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat: les persones, les entitats i la societat. La publicació és fruit de la recerca realitzada per l’Observatori del Tercer Sector per encàrrec del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

[Per a saber-ne més]

Barcelona compta amb un teixit associatiu molt divers en l’àmbit social, format per més de 2.500 organitzacions. La recerca que presentem estudia aquesta realitat tot emmarcant-la en una iniciativa més àmplia, l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya.

[Per a saber-ne més]

En aquest llibre es presenten els principals indicadors de la salut de les polítiques d’ocupació al Tercer Sector Social de Catalunya: es determinen les principals característiques de les persones que treballen en aquestes entitats, les seves condicions laborals i s’exposen les polítiques de gestió i desenvolupament de persones.

[Per a saber-ne més]

“Les potencialitats econòmiques de la innovació en l’àmbit social” és el setè número de la col·lecció Debats socioconòmics editats per la Fundació Josep Irla. El quadern recull les ponències realitzades en el marc de la Jornada d’economia 2009, organitzada per aquesta Fundació el 19 de novembre de 2009 a Barcelona.

[Per a saber-ne més]

El "Manual de Gestió del Voluntariat" desenvolupa tot un seguit de reflexions i idees per una gestió adequada del voluntariat dins d’una entitat. Aquesta publicació és el resultat de la recerca que l'OTS va dur a terme durant els anys 2008 i 2009, amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

[Per a saber-ne més]

La segona reunió del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya va estar dedicada a reflexionar sobre la identitat del sector. El segon quadern de la “Col·lecció Quaderns per a entitats ambientals” recull les principals reflexions d’aquesta trobada.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació representa el segon número de la col·lecció Eines del Tercer Sector Social, que es va iniciar amb “Els costos de la qualitat a les ONG socials: eina d’autoreflexió". Té com objectiu clarificar conceptes i oferir unes pautes d’actuació perquè les entitats incorporin la transparència de forma efectiva a les seves eines de comunicació i participació.

[Per a saber-ne més]

La publicació “La Carta de Qualitat: un compromís per a la millora de la gestió” és una eina que contextualitza els compromisos que integren la Carta de Qualitat que el 13 de desembre de l’any 2007 van firmar els presidents i presidentes de les entitats que formaven part de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. A més d'analitzar cada compromís aquesta publicació pretén ser una eina útil per les entitats, presentant maneres d'assolir-los i exemples pràctics.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació, elaborada per l'Observatori del Tercer Sector, reflexa i reconeix el treball que realitzen moltes organitzacions juvenils a l’Estat Espanyol que són experiències d’Empreniment Social Juvenil. Consisteix en un recull de bones pràctiques on el jovent compromès i implicat s'organitza per millorar el seu entorn social.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació recull els continguts que es van tractar durant el 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya celebrat a L’Hospitalet el 26 i 27 de març de 2009, i que va reunir representants d’entitats socials, centres de recerca, universitats, col·legis professionals, d’altres representants del tercer sector de Catalunya i d’Espanya, i els principals dirigents i representants de les institucions polítiques, sindicals i socials del país.

[Per a saber-ne més]

L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social és fruit de la recerca que s’ha realitzat entre gener del 2008 i maig del 2009. Aquesta publicació recull els principals resultats del treball de camp, tant quantitatiu com qualitatiu. Les dades que hi apareixen són les més rellevants i significatives i permeten tenir una visió global de l’actualitat del Tercer Sector Social.

[Per a saber-ne més]

Aquest és el primer del conjunt de “Quaderns per a entitats ambientals”, que té com a objectiu fer visible el treball dut a terme al llarg de les diverses sessions del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, així com capitalitzar els avenços dels temes tractats i construir un discurs col·lectiu del sector.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació, elaborada per l’Observatori del Tercer Sector i editada per Intermón Oxfam, és el resultat d’un exercici complex de recopilació de documentació i d’informació en primera persona per avaluar els darrers 15 anys de campanyes pel control del comerç d’armes.

[Per a saber-ne més]

Aquest quadern, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, recull les principals conclusions del seminari d’experts en Empreniment Social Juvenil que va organitzar la Fundació Bertelsmann el 23 de novembre de 2008.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació dóna continuïtat als estudis sobre temes de qualitat a les ONG socials que des de 2005 realitza l’Observatori del Tercer Sector per encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. L’eina pretén ser un instrument útil per a les entitats de cara a reflexionar sobre els costos de la qualitat a la seva organització i els factors que influeixen sobre els mateixos.

[Per a saber-ne més]

La publicació “Els costos de la qualitat a les ONG socials” representa una línia de continuïtat respecte a l’estudi “L’estat de la qualitat a les ONG socials” fruit de la col·laboració entre la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i l’Observatori del Tercer Sector. En aquesta ocasió s’analitzen els costos que comporta la incorporació de millores enfocades a la qualitat.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació és el número 3 de la col·lecció “Quaderns per a entitats de custòdia del territori”. El quadern recull las conclusions del debat i les reflexions realitzades durant els “Tallers de reforçament mutu”, organitzats per l’Observatori del Tercer Sector i dirigits a les entitats que formen part de la Xarxa de Custòdia del Territori.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació està dissenyada com a una eina útil per a les entitats de persones immigrades. A partir de les diferents fitxes que s'ofereixen i del model de diagnosi, cada entitat podrà disposar dels elements per reflexionar i avançar en l’enfortiment de la seva organització.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació realitzada per l’Observatori del Tercer Sector i editada per la Fundació “La Caixa” ofereix una introducció al codesenvolupament contribuint a l’anàlisi i al debat, encara obert, d’aquest concepte.

[Per a saber-ne més]

El Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat (PNAV) és el full de ruta per al disseny i l’execució de les polítiques de voluntariat de la Generalitat en els propers 4 anys, i integra les propostes i mesures elaborades pel teixit associatiu i de voluntariat per continuar impulsant el seu creixement i desenvolupament i la seva incidència política i social.

[Per a saber-ne més]

La “Guia d’aprenentatge servei i entitats socials” és un manual d’ajuda per a les entitats socials per impulsar projectes d’Aprenentatge i Servei. Aquesta publicació és fruit d’un projecte elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, en el marc d’altres guies pràctiques que està impulsant el Centre Promotor APS.

[Per a saber-ne més]

"Ver a través. Poder, rendición de cuentas y sociedad civil" recull els resultats de la recerca sobre transparència i rendició de comptes de la societat civil realitzada a 10 països d'Iberoamèrica.

[Per a saber-ne més]

El llibre “Idees per a associacions participatives” recull un seguit de reflexions i exemples al voltant de la participació a les associacions, i ha estat elaborat per l’Observatori del Tercer Sector i editada per Torre Jussana – Serveis Associatius.

[Per a saber-ne més]

El llibre “Treballant per la inclusió social” recull les principals conclusions del 1r Congrés del Tercer Sector, que va aplegar 600 persones el mes de març de l’any passat a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació, realitzada per l’Observatori del Tercer Sector i editada per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya fa un diagnòstic sobre la situació de les organitzacions no lucratives socials catalanes davant els temes que planteja la qualitat.

[Per a saber-ne més]

Aquest informe presenta una primera aproximació a la relació dels joves catalans amb la política. Basat en una recerca qualitativa molt més extensa, recull algunes de les motivacions i expectatives dels joves catalans envers la política, identifica reptes i proposa accions per a la millora del compromís polític dels joves.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació recull les principals conclusions de la recerca "De la participació al món laboral" on es van identificar i valorar quins són els aprenentatges que adquireixen, des de les entitats d’educació en el lleure, els monitors/es o caps. Es va posar especial atenció a aquells aprenentatges que tenen repercussió en l’àmbit laboral.

[Per a saber-ne més]

Aquest llibre és fruit de la col·laboració entre FETS (Finançament Ètic i Solidari) i l’Observatori del Tercer Sector. És el resultat de la recerca realitzada durant el 2005 sobre l’interés, la predisposició i la voluntat del tercer sector i l’economia social per una banca ètica a Catalunya.

[Per a saber-ne més]

Aquest quadern és el número 2 de la col·lecció "Quaderns per a entitats de custòdia del territori" i és el resultat del debat i les reflexions realitzades durant els “Tallers de reforçament mutu". Aquest tallers, organitzats per l'Observatori del Tercer Sector, estaven dirigits a les entitats que formen part de la Xarxa de Custòdia del Territori.

[Per a saber-ne més]

Aquest quadern inicia la col·lecció "Quaderns per a entitats de custòdia del territori" i és el resultat del debat i les reflexions realitzades durant els “Tallers de reforçament mutu". Aquest tallers, organitzats per l'Observatori del Tercer Sector, estaven dirigits a les entitats que formen part de la Xarxa de Custòdia del Territori.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació recull experiències de diverses organitzacions sobre la gestió del voluntariat en diferents etapes. És resultat d'una recerca duta a terme per l'OTS amb el suport de Fundació la Caixa.

[Per a saber-ne més]

Aquesta publicació, resultat de la recerca duta a terme per l'OTS, recull 501 entitats de persones immigrades de l'Estat espanyol, amb informació sobre la seva activitat, base social, origen dels membres, àmbit territorial d'actuació, etc.

[Per a saber-ne més]

Els diferents informes d'aquest estudi són resultat de la recerca duta a terme per l'Observatori del Tercer Sector i el QUIT (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball), per encàrrec de l'Observatori Català de la Joventut.

[Per a saber-ne més]

Aquest quadern és fruit de la col·laboració entre FETS (Finaçament Ètic i Solidari) i Observatori del Tercer Sector per a la realització d’una publicació divulgativa sobre les finances ètiques.

[Per a saber-ne més]

Aquest llibre és el resultat de l’estudi sobre la valoració social dels aprenentatges que es donen en les organitzacions juvenils, elaborat des de l'Observatori del Tercer Sector per al Consejo de la Juventud de España (CJE).

[Per a saber-ne més]

Aquest estudi publicat al març de 2004 és el resultat del treball de recerca realitzat per l'Observatori del Tercer Sector juntament amb les entitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), amb l’objectiu de conèixer la situació del finançament de les entitats juvenils.

[Per a saber-ne més]

El Llibre blanc del tercer sector cívico-social és l’eina que mostra, per primera vegada a Catalunya, l’existència d’un ampli i divers teixit associatiu compromès amb la vida col·lectiva i, d’una manera especial, amb els més febles i vulnerables.

[Per a saber-ne més]