JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Recerca

El Llibre blanc del tercer sector cívico-social va significar un gran impacte pel conjunt del sector. Cinc anys després, el tercer sector social ha avançat significativament en la seva estructuració i funcionament. Així, es planteja la realització de l'Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya, com un projecte conjunt entre l’Observatori del Tercer Sector i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. L’Anuari és un projecte innovador al nostre entorn. Es tracta d’un informe de cicle biennal sobre l’estat del tercer sector social de Catalunya, que ha de permetre disposar de dades periòdiques sobre la seva situació i evolució, posant aquestes dades al servei de les organitzacions, de les administracions públiques i de la resta d’agents socials.

Aquesta recerca suposa una aportació important i emblemàtica pel sector i per les seves característiques permet fer una mirada evolutiva de la situació del sector social, de les seves característiques i dels principals reptes. Hem passat de tenir una fotografia a tenir un vídeo del sector social català.


Visita el web de l'Anuari!: www.anuaritercersectorsocial.catObjectius:

1. Recollir dades sistemàticament sobre la situació actual i evolució del tercer sector social.

-Identificar i quantificar l’estructura organitzativa i línies d’actuació de les entitats del tercer sector social.
-Proporcionar sèries de dades històriques sobre les variables claus del tercer sector social català.
-Mostrar les respostes del tercer sector social a les noves necessitats socials.
-Determinar elements rellevants per orientar i adequar les seves accions.

2.Fomentar la participació de les entitats del tercer sector social en el coneixement social corresponsabilitzant-les de la qualitat de la informació recollida.

3. Oferir dades fiables sobre el tercer sector social als altres agents socials.

-Proporcionar-li al sector públic per tal de realitzar polítiques d’impuls i consolidació del sector i capaces de donar respostes a les necessitats socials.
-Proporcionar-li al món acadèmic per a fomentar la recerca sobre el tercer sector social.
-Proporcionar-li als mitjans de comunicació per a què hi hagi un apropament d’aquests a la realitat del tercer sector social català.
-Oferir informació a la societat en general sobre el tercer sector social i les seves actuacions.

Metodologia:

L'Anuari del tercer sector social a Catalunya es planteja com un projecte de continuïtat amb un cicle biennal de continguts. Aquest cicle permet aprofitar el Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya dels anys imparells per fer un procés de reflexió sobre els resultats de l’any anterior, així com editar uns informes d’anàlisi sectorials i territorials. La recollida de dades periòdiques cada dos anys permetrà tenir una visió suficientment clara de l’evolució del sector.

Pel que fa a la metodologia emprada, en un projecte d’investigació amb un abast tan ampli, s'han utilitzat diferents metodologies d’investigació social per a obtenir tant les dades quantitatives dels indicadors interanuals com les dades d’interpretació qualitativa.

Fases:

I. Definició i identificació de l’univers

Segons dades del Llibre Blanc del Tercer Sector cívico-social, a Catalunya existien unes 5.600 organitzacions a l’any 2003. L'univers s'ha estimat de forma acurada, partint de la predicció que ha experimentat un creixement en aquests anys.

II. Treball de camp qualitatiu i quantitatiu

S'ha contactat amb cadascuna de les entitats per oferir-los la oportunitat de participar i obtenir resposta d’una mostra significativa.

Ha estat decisiu establir una forta complicitat amb les entitats del tercer sector, de manera que aquestes han tingut l'opció de participar i contribuir així a l’èxit del projecte. Per això s'ha dut a terme un ampli treball de camp consistent en:

-Treball amb una mostra representativa de l'àmbit català, amb un alt grau de representativitat territorial i per subsectors.
-Combinació d’enquestes postals, electrònica i telefònica.
-Realització de 100 entrevistes a persones rellevants d’organitzacions de segon nivell, experts i entitats singulars.

III. Anàlisi de la informació recollida

S'ha analitzat de forma paral·lela la informació quantitativa i qualitativa.

En el procés d'anàlisi quantitativa cal remarcar els següents aspectes:

-La validació dels qüestionaris recollits en el treball de camp juntament amb la depuració de les dades per tal de tenir informació homogènia i fiable.
-Creuaments de variables per tal de treure el màxim profit de la informació recollida.
-Identificació de les dades més rellevants a partir de l'anàlisi.

L'anàlisi de la informació qualitativa ha servit per extreure informació que amplia i complementa les dades quantitatives.

IV. Edició i impressió de l’Anuari

L'edició i impressió ha anat a càrrec d'entitats del sector.

L'Obra Social "la Caixa" ha realitzat el suport a l'edició.

V. Presentació i difusió

La presentació de l’Anuari es va realitzar el 9 de juliol del 2009.

L’esdeveniment va comptar amb les intervencions de Carles Barba, President de la Taula; Núria Valls i Pau Vidal, coordinadors de l'Observatori del Tercer Sector; Ana Villa, responsable de projectes de l’Observatori del Tercer Sector; Jaume Lanaspa, Director General de la Fundació “la Caixa”; Montserrat Ballarín, Diputada de la Diputació de Barcelona i Carolina Homar, Directora de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

En aquest enllaç us podeu descarregar el targetó de l’acte.

També us podeu descarregar la presentació que van fer en Pau Vidal i l'Ana Villa amb els principals resultats de l'estudi fent clic aquí.


En aquest enllaç podeu veure un vídeo amb entrevistes a alguns membres del Comitè Científic i la intervenció de Pau Vidal i Ana Villa.

Ja us podeu descarregar l'Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya en format pdf fent clic aquí.

Per a més informació, podeu visitar el web de l'Anuari.

- Publicació associada: Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya

- Publicació associada: Llibre blanc del tercer sector cívico-social


En col·laboració amb: Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya