JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Recerca

L’estudi sobre ocupació al Tercer Sector Social va ser un projecte conjunt entre l’Observatori del Tercer Sector i la Fundació Pere Tarrés, per encàrrec de l'Obra Social de Caixa Catalunya i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

En els darrers anys, hi ha hagut un procés continuat però irregular de professionalització del tercer sector. Aquest procés s’està produït conjuntament amb un creixement continuat que l’ha configurat com un clar generador d’ocupació.

A més, en relació a les persones i els equips, el tercer sector té unes característiques específiques que el diferencien de la resta dels sectors econòmics, com la presència del voluntariat i uns valors propis diferenciats.

El context de professionalització i creixement continuat del tercer sector van fer necessari un projecte de recerca que identifiqués les seves potencialitats i reptes.

La realització d'aquesta recerca s'emmarca en el Pla de Suport del Tercer Sector Social aprovat pel Govern català, per tal de disposar d’informació acurada i actualitzada sobre el tema, posant aquestes dades al servei de les organitzacions, de les administracions públiques i de la resta d’agents socials.

Objectius:
L’objectiu general d’aquest estudi és el coneixement de la realitat laboral dels equips de les entitats del tercer sector social a Catalunya.

Objectius Específics:
-Dimensió i situació dels equips remunerats al tercer sector social
-Identificació i anàlisi de les polítiques de gestió i desenvolupament de persones a les entitats del tercer sector social
-Identificació de la capacitat del sector per generar ocupació
-Identificació de les necessitats formatives als equips del tercer sector social
-Proposta de mesures per a millorar del capital humà, la consolidació laboral i professional del tercer sector social

Les metodologies emprades van ser:
-Rastreig d’entitats en l’àmbit local i comarcal
-Revisions bibliogràfiques i de recerques prèvies
-Entrevistes en profunditat
-Enquestes (telefònica, electrònica i postal)
-Grups de discussió
-Aportacions d’experts

Fases:
Fase I: Definició i identificació de l’univers
Fase II: Treball de camp quantitatiu i qualitatiu
Fase III: Anàlisi i reflexió entorn la informació recollida
Fase IV: Preparació de la publicació
Fase V: Procés d’edició i presentació publicació

Podeu fer una previsualització del qüestionari fent clic aquí.

El resultat d'aquest estudi va ser la publicació titulada L'Ocupació al Tercer Sector Social de Catalunya. Per a més informació, feu clic aquí.

Si voleu saber més sobre Gestió i Desenvolupament de Persones, podeu consultar aquest enllaç.


En col·laboració amb: Fundació Pere Tarrés

Per encàrrec de l'Obra Social de Caixa Catalunya i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya