Portal de transparència

Per l’Observatori del Tercer Sector, la transparència és un valor organitzatiu

Per això, disposar d’aquest portal de transparència és un tema de coherència en la nostra rendició de comptes.

Tot i no estar obligats pels requisits de la Llei de Transparència catalana ni espanyola, a continuació presentem la informació en el mateix format previst a la Llei.

Estem a la vostra disposició per ampliar la informació disponible a qualsevol dels apartats.

1. Organització i equip

– Forma jurídica i estatuts
Missió i valors
Trajectòria
Governança
Escala retributiva

2. Principals activitats

Memòria 2014
Memòria 2015
– Memòria 2016
– Memòria 2017

El Panoràmic
Anuari d’Ocupació Tercer Sector Social de Catalunya
Observatori Discapacitat Física

3. Gestió econòmica

– Compte explotació 2015
– Volum econòmic anual 2016
– Seguiment pressupostari
– Convenis i contractes 2016
– Subvencions 2016